17 Şubat, 2019 - Pazar

350 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINIMIZIN ATAMA KURASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen  (350) şehit yakını,  gazi ve gazi yakınının atama kurası, 04 Aralık  2017 Pazartesi günü Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.

 350 istihdam hakkı sahibinden;

  • 83’ünün öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; fizyoterapist, mühendis, öğretmen, ressam, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
  • 124’ünün memur unvanlı kadrolara,
  • 135’ inin  hizmetli  unvanlı kadrolara,
  • 8  kişinin  ise işçi kadrosuna

atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atananların 197’si erkek, 153’ü kadındır. 

Atama teklifleri E- uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının;

  • 26’sı bakanlık ve bağlı kuruluşu,
  • 30’u üniversite,
  • 7’si kamu iktisadi teşebbüsü,

 olmak üzere toplam sayısı 63’ dür.

İlgililer atama teklif sonuçlarına  04/12/2017 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.

 

© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA