17 Şubat, 2019 - Pazar

KADINA İŞ'TE FIRSAT EŞİTLİĞİ ÖDÜLÜ
undefined

Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında öncelikle işverenler olmak üzere çalışma hayatının tüm kesimlerinde bilinç ve duyarlılığın artırılması amacıyla “Kadına İş’te Fırsat Eşitliği Ödülü” verilecektir.
 
Bu ödül ile genel olarak Türkiye’de çalışma hayatı içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konular ile kadın istihdamının ve kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılmasına dair farkındalık yaratılması ve bu konulara ilişkin hassasiyet oluşturulması hedeflenmektedir.

Başvurular 31 Ocak 2018 tarihine kadar www.istefirsatesitliği.gov.tr adresinde yer alan dijital formlar üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. İşyerleri, beyanlarını destekleyen her türlü görsel materyali başvurularına ekleyebilecektir. Beyanların son bölümüne işyeri adına başvuruyu yapan ve formu dolduran kişiye ait bilgiler (isim, unvan ve tüm iletişim bilgileri) eklenecektir.

Küçük Ölçekli İşletmeler ve Büyük Ölçekli İşletmeler için “Özel Sektör İşletmeleri İçin Başvuru Formu” doldurulacaktır.

Bakanlık, sosyal taraflar ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir akademisyenden oluşan jüri, ödüle layık görülecek işyerlerini belirleyecektir. 

Ödüller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenecek tarihte törenle sahiplerine verilecektir. 

Ödül için başvuruda bulunan işyerleri beyan ettikleri tüm hususların doğruluğunu kabul ve taahhüt etmiş olacaktır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA