17 Şubat, 2019 - Pazar

SAĞLIK BAKANLIĞINCA İLAN EDİLEN 2018 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASINDA BAKANLIĞIMIZ KADROLARINI TERCİH EDECEKLERİN DİKKATİNE
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 inci maddesi ile 10/07/2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan kurada Bakanlığımızda münhal bulunan 2 adet “Tabip” kadrosu ilan edilmiştir. Söz konusu kadrolar Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında bulunan 1 inci derece “Daire Tabibi” kadroları olduğundan, anılan kadrolara kuranın ilan metninde belirtilen şartları taşımakla birlikte 1 inci dereceye atanmaya haiz olanların başvurması gerekmektedir.


İlgililere duyurulur.  

 

© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA