17 Şubat, 2019 - Pazar

ENGELLİ İSTİHDAMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU-2018
Amacı: Bu yıl, 10-16 Mayıs 2018 tarihleri Engelliler Haftası olarak idrak edilmektedir.

Engelli, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlanmaktadır.         

Engelli insanların sağlık, rehabilitasyon, çevre, eğitim ve istihdam alanlarında karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla 10-16 Mayıs tarihleri Engelliler Haftası olarak ele alınmaktadır. Etkinliklerle toplumun ve tüm ilgililerin engellilerin yaşadığı sorunlara ve sorunların çözümüne yönelik farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin amacı iş kazaları, meslek hastalıkları ve psiko-sosyal sorunları önleyerek çalışanların daha güvenli ve huzurlu bir çalışma hayatı geçirmelerini sağlamaktır. Böylece istihdam, üretim ve kalkınma artarken iş kazaları, meslek hastalıkları ve psiko-sosyal sorunlara bağlı işgücü kayıpları, maluliyet ve sağlık giderleri azalacaktır. İş kazaları ve sağlık sorunlarının önlenmesi ayrıca aile bütünlüğünün korunması ve doğum sonrası engelliliğin önlenmesi içinde büyük yarar sağlayacaktır.

Bu gerekçelerle, Bakanlığımızın iş sağlığı ve güvenliği alanındaki politika ve stratejik hedefleri doğrultusunda ülkemizde engelli çalışanları etkileyen iş sağlığı ve güvenliği sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla kurumlar ve tarafların görüşlerini almak ve durumu daha etkili değerlendirmek üzere bir sempozyum yapılması planlanmıştır.

Sempozyuma ekteki program kapsamında, işveren ve çalışan sendikaları, meslek örgütleri, engelli federasyon ve konfederasyonları ve bağlı dernekleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımız bünyesindeki ilgili kurum ve kuruluşlardan yöneticiler, uzman konuşmacılar ve diğer ilgililer katılacaktır.

Sempozyum programına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

 

Tarihi ve Saati: 15 Mayıs 2018 Saat: 14:00-17:00

Yeri: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Konferans Salonu

Sempozyum Başkanı: Op. Dr. Orhan KOÇ-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

14:00-14:30    Açılış Konuşmaları

14.30-15:30    Sempozyum Birinci Oturumu

Oturum Konusu: Engelli İstihdamı ve Kurumların Rolü

Oturum Başkanı: Ahmet ÖZLÜ(Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı)

Engelli İstihdamında İSG’ ye Sendikal Bakış

 Av. Derya KARADEMİR ( TİSK Temsilcisi)

Engelli İstihdamında Sağlık ve Güvenlik Sorunlarına TOBB’un Yaklaşımı

Yasemin SEZER-(TOBB Kalite Yönetim Temsilcisi)

Engelli İstihdam Politikaları

Yeşim ERGÜN(Çalışma Genel Müdürlüğü-Çalışma Uzmanı)

Engelli istihdamına ASPB ‘nın Bakışı ve Yeni Yaklaşımlar

Sinan GERGİN (ASPB Uzmanı-EYHGM İstihdam ve Sosyal Güvenlik Dairesi Bşk.)

Engelli Çalışanlar Açısından İSG Mevzuatı ve Uygulamaları

Mehmet Kürşat ALDEMİR (İSG Genel Müdürlüğü-Şube Müdürü)

Engelli İstihdamı ve İSG Hakkında Sektör Görüşü

Sektör yetkilisi

 

15:30-16.30    Sempozyum İkinci Oturumu

Oturum Konusu: Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Engelli Çalışana ve İşe Etkileri

Oturum Başkanı: Furkan YILDIZ (İSG Genel Müdürlüğü Daire Başkanı)

Engelli İstihdamında İSG Uygulamalarının Önemi

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ (Hacettepe Ünv. Sosyal Hiz. Bölüm Başkanı)

Zihinsel ve Ruhsal Engelli Çalışanlarda İSG Sorunları

Uzm. Dr. Pınar ERASLAN (Zihinsel Özürlüler Federasyonu)

Ortopedik Engelli Çalışanlarda İSG Sorunları

Emel KAPANOĞLU-(Türkiye Sakatlar Konfederasyonu İstihdam Sekreteri)

İşitme Engelli Çalışanlarda İSG Sorunları

Nurben KENDİRLİ- ( Tercüman-İşitme Engelliler Federasyonu Temsilcisi)

Görme Engelli Bireylerde İSG Sorunları

Süleyman YÜKSEL-(Görme Engelliler Federasyonu İstihdam Sekreteri)

Engelli İstihdamı ve İSG Hakkında Sektör Görüşü

Sektör yetkilisi

16:30-17:00    Kapanış İkramları

Duyuruyu Word Dokümanı olarak bilgisayarınıza indirmek için tıklayın.

Not: Bakanlığımızdan saat 13:20 'de servis yapılacaktır.

 

© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA