17 Şubat, 2019 - Pazar
2018 yılı ikinci “Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK’un başkanlığında kamu görevlileri sendikaları konfederasyonları ve sendikaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 07/12/2018 Cuma günü saat 15.00'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Her yıl düzenli olarak iki kez toplanan “Kamu Personeli Danışma Kurulu” nda kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu yönetiminin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime daha etkin bir şekilde katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

4688 sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca, Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı’nda toplu sözleşme konularının ve kurumsal konuların dışında kalan ve kamu personel sistemini ilgilendiren genel nitelikli konular değerlendirilmektedir. 


© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA