24 Mart, 2019 - Pazar İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16 ARALIK 2017 TARİHİNDE YAPILACAK 2017-İSG ARALIK DÖNEMİ SINAV DUYURUSU
16 ARALIK 2017 TARİHİNDE YAPILACAK 2017-İSG ARALIK DÖNEMİ SINAV DUYURUSU

Bilindiği üzere; işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personellerinin eğitim, sınav ve belgelendirilmesi işlemleri, ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir.

Bu itibarla; 16 ARALIK 2017 (Cumartesi) günü yapılacak merkezi sınavla ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmiş olup, Eğitim Kurumlarının ve sınava müracaat edecek adayların bu açıklamalar doğrultusunda ve verilen sınav takvimine uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir.

İlk defa veya yeni eğitim alan adaylar dışında, sınava girmek için Genel Müdürlüğe dilekçe ile başvuran adaylar, https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx “SINAV DURUMU SORGULA” sekmesini kullanarak sınava katılımları hakkında güncel bilgi alabileceklerdir.

1- Yapılacak sınavla ilgili “Sınav Uygulama Duyuru Metni” daha sonra http://www.csgb.gov.tr/isggm adresinde ilan edilecektir.

Yeni Eğitimle İş Güvenliği Uzmanlığı-İşyeri Hekimliği Sınav Türüne Katılacaklar

2- 2017-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına; Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmiş Eğitim Kurumlarından eğitim alarak ilk defa girecek olan İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı adaylarının eğitimlerinin uzaktan eğitim, örgün eğitim ve uygulamalı eğitim kısımları dahil olmak üzere (staj yapılan işyerinin İSG-KATİP üzerinden bildirilmiş ve ilgili İSG profesyoneli ile staj yapılan işyerinin e-bildirge kullanıcısı tarafından onaylanmış olması) en geç 16 EKİM 2017 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. 16 EKİM 2017 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 16 ARALIK 2017 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir. Bu sebeple; Eğitim Kurumlarının program girişlerini, en geç 8 EYLÜL 2017 tarihinde saat 23:59’a kadar hatasız şekilde yapmış olmaları gerekmektedir.

Yeni Eğitimle Diğer Sağlık Personeli Sınav Türüne Katılacaklar

3- 2017-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına; Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmiş Eğitim Kurumlarından eğitim alarak ilk defa girecek olan Diğer Sağlık Personeli adaylarının eğitimlerinin (uzaktan eğitim ve örgün eğitim dahil) en geç 16 EKİM 2017 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. 16 EKİM 2017 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 16 ARALIK 2017 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir. Bu sebeple; Eğitim Kurumlarının program girişlerini, en geç 27 EYLÜL 2017 tarihinde saat 23:59’a kadar hatasız şekilde yapmış olmaları gerekmektedir.

Doğrudan İşyeri Hekimliği Sınavın Türüne Katılacaklar

4- 2017-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına, ilgili Yönetmeliğin 8/(1)-b maddesinde belirtilen iş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan hekimler doğrudan girebileceklerdir. Bu durumdaki adayların 16 EKİM 2017 tarihi mesai bitimine kadar T.C. Kimlik Numarasını içeren ıslak imzalı dilekçe ekinde; onaylı lisans diploması örneği, onaylı bilim uzmanlığı belgesi ile Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla veya elden başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda evrakların en geç 16 EKİM 2017 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenen belgelerin uygun görülmesi halinde adayların bilgileri 16 ARALIK 2017 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecektir. Adayların başvuru yaparken kullanmaları amacıyla hazırlanan dilekçe örneği için tıklayınız.

Yüksek Lisans ile B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Türüne Katılacaklar

5- 2017-İSG ARALIK DÖNEMİ B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına, ilgili Yönetmeliğin 8/(1)-b-2 maddesinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar doğrudan girebileceklerdir. Bu maddede belirtilen adaylardan söz konusu sınava ilk defa müracaat edeceklerin; 16 EKİM 2017 tarihi mesai bitimine kadar T.C. Kimlik Numarasını içeren ıslak imzalı dilekçe ekinde; onaylı ön lisans diploması örneği (sadece İSG teknikerleri için), onaylı lisans diploması örneği, onaylı yüksek lisans diploması örneği ile Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla veya elden başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda evrakların en geç 16 EKİM 2017 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmış olması gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenen belgelerin uygun görülmesi halinde adayların bilgileri 16 ARALIK 2017 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecektir. Adayların başvuru yaparken kullanmaları amacıyla hazırlanan dilekçe örneği için tıklayınız.

Genel Müdürlük ve Bağlı Birimlerinde Çalışanlar ile İş Müfettişleri

6- 2017-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına ilgili Yönetmeliğin 8/(2) maddesinde belirtilen kişiler doğrudan girebileceklerdir. Söz konusu adayların; en geç 16 EKİM 2017 tarihi mesai bitimine kadar T.C. Kimlik Numarasını içeren ıslak imzalı dilekçe ekinde; onaylı lisans diploması örneği ve onaylı hizmet çizelgesi ile Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla veya elden başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda evrakların en geç 16 EKİM 2017 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmış olması  gerekmektedir. Adayların başvuru yaparken kullanmaları amacıyla hazırlanan dilekçe örneği için tıklayınız.

Yeni Eğitimle B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Türüne Katılacaklar

7- 2017-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığına yükselmek için ilk defa girecek olan adayların; 13 HAZİRAN 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmış olan duyuruda (duyuru için tıklayınız) belirtilen belgeler ile (eğitim alınan kurum faaliyetini sona erdirmiş ise şahsi olarak, eğitim kurumu faaliyette ise kurum tarafından hazırlanarak) en geç 16 EKİM 2017 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla veya elden başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda evrakların en geç 16 EKİM 2017 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmış olması gerekmektedir. Adayların başvuru yaparken kullanmaları amacıyla hazırlanan dilekçe örneği için tıklayınız.

27 Temmuz 2015 Tarihinden Önce Başlayan Eğitim Programlarına Kaydolmuş Ve Tamamlamış Olan Adaylardan Eksik Evrakı Bulunanlar

8- 2017-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına eğitim alarak ilk defa girecek olan ve ilgili Yönetmelikler gereği doğrudan girecek olan adaylar hariç olmak üzere; 27 Temmuz 2015 tarihinden önce başlayan eğitim programlarına kaydolmuş ve tamamlamış olan adaylardan eksik evrakı bulunanların, 21 TEMMUZ 2015 tarihinde yayınlanmış olan duyurumuzu inceleyerek (duyuru için tıklayınız) ve https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx “SINAV DURUMU SORGULA” sekmesini kullanarak kişisel durumlarına göre yapılan açıklamalar doğrultusunda hareket etmeleri ve en geç 16 EKİM 2017 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla veya elden başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda evrakların en geç 16 EKİM 2017 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmış olması gerekmektedir. Adayların başvuru yaparken kullanmaları amacıyla hazırlanan dilekçe örneği için tıklayınız.

YUKARIDA BELİRTİLEN DURUMLARDA BULUNAN TÜM ADAYLARIN 16 ARALIK 2017 TARİHİNDE YAPILACAK SINAVA GİREBİLMELERİ İÇİN “SINAV UYGULAMA DUYURUSU” NDA BELİRTİLECEK TARİHLER ARASINDA ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİ ARACILIĞI İLE SINAV GİRİŞ BAŞVURULARINI YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA