24 Mart, 2019 - Pazar İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ETKİ ANALİZİ PROJESİ" HAKKINDA DUYURU
6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" kapsamında işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasında görev alan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının mevzuatta belirtilen tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli olan en uygun çalışma sürelerinin belirlenmesi, bu hizmetlerin işyerlerine olan maliyetinin değerlendirilmesi, kanunun iş kazası, meslek hastalıkları veya iş günü kayıpları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimi ve benzeri diğer konulardaki etkisinin değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığımızca "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Etki Analizi Projesi" başlatılmıştır.

Söz konusu proje Bakanlığımızca bağımsız bir danışmanlık firması olan "PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." firmasına ihale edilmiştir. Proje kapsamında farklı sektörlerde ve tehlike sınıflarında hizmet veren 164 farklı işyerinde saha ziyaretleri gerçekleştirilecek olup bu ziyaretlerde işverenlerin, iş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin konu hakkındaki görüş ve önerilerinin alınacağı mülakatlar ile çalışanların katılacağı bir anket çalışması yapılacaktır.

Bu kapsamda,

Bakanlığımızca projede yer alan işyerinize yapılacak ziyaret denetim amaçlı olmayıp iş sağlığı ve güvenliği kanununun sahadaki etkilerini gözlemlemeye, işyeri hekimlerinin ve iş güvenliği uzmanlarının işyerlerindeki çalışma sürelerinin etkinliğinin değerlendirilmesine, iş sağlığı ve güvenliğinin maliyetler üzerindeki etkilerinin araştırılmasına yönelik olacaktır. Ziyaretler, projenin yüklenici firması ve Bakanlık personeli ile birlikte yapılacak olup projeye katılım sağlayan tüm işyerlerine Bakanlığımızca katılım sertifikası düzenlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA