24 Mart, 2019 - Pazar İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSG ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN ETKİNLİKLER HAKKINDA DUYURU
Genel Müdürlüğümüzün en önemli görev ve sorumluluklarından bir tanesi de iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesidir. Bu kapsamda yapılan faaliyetlerin başlıcası yasal düzenlemelerin yapılması olmakla birlikte, toplumda kültürel değişimin sağlanarak güvenlik bilincinin oluşturulması, iş sağlığı ve güvenliği farkındalığın arttırılması amacı ile etkinlikler düzenlemesi de önemli faaliyetlerimizden bir tanesidir. Bu kapsamda düzenlediğimiz çalıştay, sempozyum ve kongrelerde temel amacımız iş sağlığı ve güvenliği alanında tüm tarafları bir araya getirerek toplumda oluşturulabilecek kültür değişimine en fazla katkıyı sağlamak olmaktadır. Özellikle son zamanlarda toplumda iş sağlığı ve güvenliği alanında meydana gelen farkındalık çalışmaları kapsamında ki olumlu gelişmeler, bu kapsamda birlikte hareket etmenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği alanında kamu ve özel sektör, üniversite, sosyal taraflar, dernekler vb. kurumlar tarafından gerçekleştirilecek tüm etkinlik programlarının (seminer, sempozyum, konferans, çalıştay vb.) tek bir platformda toplanması, takip edilmesi, duyurulması ve Genel Müdürlüğümüz bünyesinde tüm tarafların katkısının en üst düzeyde sağlanabilmesi amacı ile İSG Etkinlikler Takvimi hazırlanması planlanmıştır.

Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği alanında gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinliklerin İSG Etkinlik Takviminde yer alabilmesi ve Genel Müdürlüğümüz bünyesinde katkı sağlayabilmek için etkinlik bilgi formunun doldurularak duygu.demirelli@csgb.gov.tr mail adresine gönderilmesi, etkinliğin takip ve duyurulması açısından önem arz etmektedir.

Etkinlik bilgi formu için tıklayınız.

© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA