24 Mart, 2019 - Pazar İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 5/12/2017 TARİHLİ VE 30261 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesi birinci fıkrası (ğ) bendinde gerçekleştirilen değişiklikle birlikte; Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılmasına ilişkin alt mevzuat düzenlemelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Bakanlığımız ile müştereken hazırlanabilmesine dair yasal dayanak oluşturulması, ilgili Yönetmelik kapsamında üst seviyeli kuruluşların hazırlaması gerekli olan Güvenlik Raporlarının Bakanlığa fiziki olarak gönderilmesi yerine yetkili kamu görevlileri tarafından işyerlerinde incelenmesi, ilgili raporların yetersiz bulunması yerine işyerlerinde mevcut olmaması durumunda işin durdurulması hususu getirilmektedir.

Bununla birlikte üst seviyeli kuruluşların bulundurması zorunlu olan güvenlik raporlarının 31/12/2018 tarihine kadar hazırlanmasına ilişkin geçiş süreci getirilen düzenleme ile amaçlanmaktadır.

© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA