24 Mart, 2019 - Pazar İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILAN DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU
23 Mayıs 2015 tarihinde uygulanan “2015-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı” nın diğer sağlık personeli testinde yer alan bazı soruların iptali talebiyle açılan dava sonucu yargılama neticesinde; Danıştay 12. Dairesinin E:2016/12651, K:2017/969 sayılı kararı ile anılan sınavda dava konusu dört sorunun (Temel Kitapçığa göre 17, 33, 40 ve 47.soruların) iptaline karar verilmiştir.

İptal edilen sorulara ilişkin yeniden değerlendirme işlemi, ÖSYM ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan Protokol maddelerine istinaden anılan kurum tarafından yapılarak sonuçlar 06.02.2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

Güncel sınav başarı durumları http://isgkatip.csgb.gov.tr linkindeki “Sınav Durumu Sorgula” butonuna tıklanarak sorgulanabilmektedir.

© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA