24 Mart, 2019 - Pazar İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM KURUMLARINCA PROGRAM GİRİŞLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bilindiği üzere, 27 Temmuz 2015 tarihi ve sonrasında giriş yapılan eğitim programlarında, katılımcı diplomalarının uygunluğu eğitim programlarına onay verilmeden önce kontrol edilmektedir.

Katılımcı belgeleri yüklenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi oluşabilecek mağduriyetleri önlemek açısından önem arz etmektedir:

  1. Onaya gönderilmiş programların kontrolü esnasında mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmediği ya da yüklenen mezuniyet belgesinin uygun olmadığı (Mezuniyet tarihinin ve mezun olunan bölümün uygunluğunun kontrol edilerek yüklenmiş olması gerekmektedir.)  tespit edilen katılımcıların sistem yöneticisi tarafından ilgili programdan kaydı silinmektedir.
  2. Program onay incelemelerinin hızlı ve sağlıklı yapılabilmesi açısından bulunması halinde e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgelerinin yüklenmesi önem arz etmektedir. Ayrıca, sisteme yüklenen belgelerin okunaklı olmaması durumunda onay gerçekleştirilmemektedir.
  3. Belge yüklerken sırasıyla; mezuniyet belgesi, soyadı değişikliğine (varsa) ait belge yüklenmelidir. Yurtdışı üniversitelerden mezun olan adaylar için sırasıyla; YÖK/MEB tarafından verilen denklik belgesi, soyadı değişikliğine (varsa) ait belge yüklenmelidir.
  4. Geçici mezuniyet belgelerinden geçerlilik süresi dolmuş olanlar kabul edilmemektedir.
  5. A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim program kayıtlarında mezuniyet belgesi ve iş güvenliği uzmanlığı belgesi yüklenmesine gerek yoktur.
  6. A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar fiili hizmet sürelerini gösterir kişi kartı ile eğitim kurumuna başvurur. Eğitim kurumu tarafından 25 Haziran 2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmış olan duyuruya (duyuru metni için Tıklayınız) göre uygunluğu tespit edilen adayların program kaydı yapılır.
  7. A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarına katılacakların söz konusu duyuruda (duyuru metni için Tıklayınız) yer verilen İSG-KATİP üzerinden yapılamayan İSG-KATİP dönemi (15.02.2013 ve sonrası) ile İSG-KATİP öncesi döneme (15.02.2013 öncesi) ait fiili hizmet sürelerini gösterir belgeleri eğitim kurumuna ibraz etmeleri ve eğitim kurumlarının da katılımcılara ait belgeleri eğitim programı girişi esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
  8. Genel Müdürlükçe yapılan incelemelerde uygun bulunmayan adayların program onayları gerçekleştirilmemektedir.
© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA