24 Mart, 2019 - Pazar İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN DUYURU
29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekilince üstlenilmesi halinde İSG-KATİP’e Kayıtlı Kullanıcı Girişi sekmesinden İşyeri Yönetici veya Vekili rolü ile girip İşyeri Yönetici & Vekili Modülü > Taahhütler kısmından taahhüt oluşturması gerekmektedir.  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, İSG-KATİP’te onaylandığı tarihten itibaren geçerli sayılacaktır.

Not 1: Söz konusu taahhütlerin yapılabilmesi için kişilerin işveren/işveren vekillerine yönelik Bakanlıkça belirlenen eğitimlere katılması ve eğitimin sonunda Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan sınavda başarılı olması gerekmektedir.

Not 2: Söz konusu taahhütlerin yapılabilmesi için kişilerin taahhüt yapmak istediği tarih itibariyle SGK kayıtlarında; işveren, işveren vekili veya işyeri yöneticisi yetkilerinin devam ediyor olması gerekmektedir.

Not 3: Söz konusu taahhütler tek bir işyeri için yapılabilmektedir.

© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA