21 Mart, 2019 - Perşembe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Afiş, Yayın ve Döküman Taleplerine İlişkin Açıklama

Genel Müdürlüğümüze e-mail yoluyla gönderilen afiş, yayın ve doküman talepleri mevzuat nedeniyle dikkate alınmamaktadır. Söz konusu talep dilekçelerinin şahsen veya posta yoluyla (Dilekçede, gönderiye ilişkin kargo bedelinin talep sahibi kişi veya şirket tarafından ödeneceğinin belirtilmesi zorunludur) talep sahibinin adı, soyadı, açık adresi ve telefon numarasının açıkça yazılarak Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

KİTAPLAR

REHBERLER

PROJE RAPORLARI

ULUSLARARASI İSG KONFERANS BİLDİRİLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMANLIK TEZLERİ

BROŞÜRLER

DERGİLER

52.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 52.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
51.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 51.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
50.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 50.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
44.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 44.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
43.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 43.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
42.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 42.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
41.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 41.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
40.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 40.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
39.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 39.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
38.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 38.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
37.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 37.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
36.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 36.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
35.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 35.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
34.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 34.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
32.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 32.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
31.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 31.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
30.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 30.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
29.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 29.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
27.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 27.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
26.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 26.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
25.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 25.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
24.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 24.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
23.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 23.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
22.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 22.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
20.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 20.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
19.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 19.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
18.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 18.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
17.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 17.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
07.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 07.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
06.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 06.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
05.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 05.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
04.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 04.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
03.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 03.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
02.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 02.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
01.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 01.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

KONTROL LİSTELERİ

Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür. Söz konusu yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceği ile ilgili hususlar ise 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri”, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıkları altında yer alan 6 ve 7 maddeleri kademeli olarak yürürlüğe girmektedir.

Söz konusu süreçte, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış olan işyerleri ile özellikle küçük esnaf ve sanatkara yönelik Bakanlığımız, geçtiğimiz dönemde, işverenlere bu konuda yol göstererek risk değerlendirmelerinin işverenlerin kendileri tarafından yapılmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla çeşitli sektörlere yönelik örnek niteliğinde risk değerlendirmesi rehberleri yayımlamıştır. Ancak söz konusu çalışmaların başlatıldığı süreçten bu yana iki yıl geçmiş olup iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin haricinde tüm işyerleri için yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu işyerlerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi, işyerindeki çalışma ortam ve şartlarını bilen ve bu konuda görevlendirilen İSG profesyonellerinin yükümlülüğündedir.

Bu süreçte, sahadan alınan geribildirimler ve çalışmaların ticari amaçlar ile kullanılıyor olduğunun görülmesi Bakanlığımızı adım atmaya yöneltmiş olup bundan sonraki süreçte, İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyecek ancak çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listelerinin yayımlanmasına karar verilmiştir. Risk değerlendirmeleri hususunda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilirler.

 

 
© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA