24 Mart, 2019 - Pazar İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Adres: Emek Mahallesi 17. Cadde No: 13 Pk: 06520 Emek / ANKARA
Telefon: 0 312 296 60 00
Faks: 0 312 296 18 77

MEVZUAT İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

undefined   Birim : Uluslararası Mevzuatı İzleme Şubesi
  Şube Sorumlusu : Esin AYTAÇ KÜRKÇÜ
  Unvan : İSG Uzmanı
  Telefon : 0312 296 64 88
  E-Mail : ekurkcu@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Mevzuatı Geliştirme Şubesi
  Şube Sorumlusu : M. Said AĞAOĞULLARI
  Unvan : İSG Uzmanı
  Telefon : 0312 296 67 70
  E-Mail : mehmetsaid@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Teknik Görüşler Şubesi
  Şube Sorumlusu : Fatma Gülay GEDİKLİ
  Unvan : İSG Uzmanı
  Telefon : 0312 296 67 51
  E-Mail : gkuscu@ailevecalisma.gov.tr 

PİYASA GÖZETİM VE DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

undefined   Birim : Mevzuat ve İdari Yaptırımlar Şubesi
  Şube Sorumlusu : Aykut KARAKAVAK
  Unvan : İSG Uzmanı
  Telefon : 0312 296 67 03
  E-Mail : akarakavak@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : PGD  İşlemleri Şubesi
  Şube Sorumlusu : Ahmet ERSOY
  Unvan : İSG Uzmanı
  Telefon : 0312 296 67 06
  E-Mail : aersoy@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : KKD Denetim Şubesi
  Şube Sorumlusu : Enver DEMİRKUL
  Unvan : İSG Uzmanı 
  Telefon   0312 296 68 58 
  E-Mail : edemirkul@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : OSGB ve E.K. Rehberlik Denetim Şubesi
  Şube Sorumlusu : Tolga PEKİNER
  Unvan : İSG Uzmanı 
  Telefon : 0312 296 73 18 
  E-Mail : tpekiner@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Kalite ve Standart Şubesi
  Şube Sorumlusu : Çoşkun DEMİRCİ
  Unvan : Mühendis
  Telefon   0312 296 67 70
  E-Mail : cdemirci@ailevecalisma.gov.tr 

SEKTÖREL RİSK YÖNETİMİ VE İSTATİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI

undefined   Birim : Risk Yönetimi ve İstatistik Şubesi
  Şube Sorumlusu : Çiğdem SARIKAYA
  Unvan : İSG Uzmanı
  Telefon : 0312 296 61 62
  E-Mail : calbayrak@ailevecalisma.gov.tr
undefined   Birim : İnşaat Şubesi
  Şube Sorumlusu : Ahmet Esat KORKUT
  Unvan : İSG Uzmanı
  Telefon : 0312 296 68 24
  E-Mail : aekorkut@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim :  Maden Şubesi
  Şube Sorumlusu : Hande Seray TUNCAY
  Unvan : İSG Uzmanı
  Telefon : 0312 296 67 57
  E-Mail : htastekin@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Tarım Şubesi
  Şube Sorumlusu : Aslıcan GÜLER
  Unvan : İSG Uzmanı
  Telefon : 0312 296 68 15
  E-Mail : aslicanguler@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Şubesi
  Şube Sorumlusu : Mehmet Kürşat ALDEMİR 
  Unvan : Şube Müdürü
  Telefon : 0312 296 67 59
  E-Mail : kursat.aldemir@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : İSG-Katip Şubesi
  Şube Sorumlusu : Tolga MURATDAĞI
  Unvan : İSG Uzmanı
  Telefon : 0312 296 68 25
  E-Mail : tolga.muratdagi@ailevecalisma.gov.tr
undefined   Birim : İBYS Şubesi
  Şube Sorumlusu : Kemal ÖZAT
  Unvan : İSG Uzmanı
  Telefon : 0312 296 67 35
  E-Mail : kemal.ozat@ailevecalisma.gov.tr

STRATEJİ TANITIM VE ORGANİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

undefined   Birim : Tanıtım ve Organizasyon Şubesi
  Şube Sorumlusu : Ferdi KARAKAYA
  Unvan : İSG Uzmanı
  Telefon : 0312 296 73 27
  E-Mail : fkarakaya@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Proje Koordinasyon Şubesi
  Şube Sorumlusu : İsmail ÇELİK
  Unvan : İSG Uzmanı
  Telefon : 0312 296 67 26
  E-Mail : icelik@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : STK ve Kurumsal İşbirlikleri ve Protokol Şubesi
  Şube Sorumlusu : İlknur ÇAKAR
  Unvan : İSG Uzmanı
  Telefon : 0312 296 73 02
  E-Mail : icakar@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Politika, Strateji Geliştirme ve İzleme Şubesi
  Şube Sorumlusu : Elif ATASOY MERT
  Unvan : İSG Uzmanı
  Telefon : 0312 296 67 66
  E-Mail : elifatasoy@ailevecalisma.gov.tr 

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

undefined   Birim : Personel Özlük İşleri Şubesi
  Şube Sorumlusu : Cemalettin BELDEK
  Unvan : Şube Müdürü
  Telefon : 0312 296 67 12
  E-Mail : cbeldek@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : İhale, Satın alma ve İdari İşler Şubesi
  Şube Sorumlusu : Cemil AGAH
  Unvan : Şube Müdürü
  Telefon : 0312 296 77 83
  E-Mail : cagah@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : İhale, Satın alma ve İdari İşler Şubesi
  Şube Sorumlusu : Barış YAZICI
  Unvan : Şube Müdürü
  E-Mail : baris.yazici@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Bütçe Şubesi
  Şube Sorumlusu : Ayşe KURT
  Unvan : Uzman
  Telefon : 0312 296 66 49
  E-Mail : akurt@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Evrak Şubesi
  Şube Sorumlusu : Sevgi KARABAY
  Unvan : Uzman
  Telefon : 0312 296 66 92
  E-Mail : skarabay@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Harcırah Şubesi
  Şube Sorumlusu : Mustafa GÖRELİ
  Unvan : Şube Müdürü
  Telefon : 0312 296 66 91
  E-Mail : mustafagoreli@ailevecalisma.gov.tr 

İSG DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

undefined   Birim : İSG Döner Sermaye İşletmesi
  Şube Sorumlusu : Nisanur SEZER
  Unvan : İşletme Müdür Yardımcısı
  Telefon : 0312 296 66 86 
  E-Mail : nsezer@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Sayman
  Şube Sorumlusu : Serpil AY
  Unvan : Sayman
  Telefon : 0312 296 73 49
  E-Mail : serpil.ay@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Muhasebe Şubesi
  Şube Sorumlusu : Alekber ŞİMŞEK
  Unvan : Şube Müdürü
  Telefon : 0312 296 66 90
  E-Mail : simsek@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Taşınır Kayıt ve Kontrol Şubesi
  Şube Sorumlusu : Hacı KIZILTOPRAK
  Unvan : Şube Müdürü
  E-Mail : hkiziltoprak@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Alacak Takip Şubesi
  Şube Sorumlusu : Ahmet GÜLSEREN
  Unvan : Şube Müdürü
  E-Mail : agulseren@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Arşiv Şubesi
  Şube Sorumlusu : Mehmet Sabri YAZILITAŞ
  Unvan : Şube Müdürü
  E-Mail :  
undefined   Birim : Bütçe, Tahakkuk, İdari İşler ve Ön Mali Kontrol Şubesi
  Şube Sorumlusu : Eren EROĞLU
  Unvan : Şef
  Telefon : 0312 296 69 94
  E-Mail : eren.eroglu@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Bütçe, Tahakkuk, İdari İşler ve Ön Mali Kontrol Şubesi
  Şube Sorumlusu : Ayhan GÖKDEMİR
  Unvan : Şef
  Telefon : 0312 296 65 27
  E-Mail : ayhan.gokdemir@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Faturalandırma Şubesi
  Şube Sorumlusu : Yasemin NAMLI
  Unvan : Bilgisayar İşletmeni
  E-Mail : yasemin.namli@ailevecalisma.gov.tr © 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA