16 Ocak, 2019 - Çarşamba İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSG-KATİP Geliştirme (Yetkilendirme D.B. - 2017/2020)

  • Amaç : İSG-KATİP; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda kayıtlarının oluşturulmasını, takip ve kontrolünün yapılmasını sağlayan yazılım sistemi olarak kurulmuştur. Bu kapsamda sistem üzerinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık. Sigortası Kanunu’nun 4A kapsamında kişiler yer almakta olup, 4C kapsamında yer alan Kamu kurum ve kuruluşları sistem üzerinde yer almamaktadır. Bu doğrultuda İSG-KATİP üzerinden Kamu kurum ve kuruluşlarının İSG profesyoneli görevlendirme ve sözleşme işlemlerini gerçekleştirebilmeleri ile 10’dan az çalışanı olan, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işveren veya vekilinin İSG hizmetlerini üstlenebilmesi ve işyeri hekimi bilgilerinin SGK veri tabanı ile entegrasyonun sağlanabilmesi için yazılım altyapısında değişiklik yapılması zarureti hasıl olmuştur.

İşyerlerinde İSG Farkındalığının Artırılması (Eğitim, Tanıtım ve Organizasyon D.B. - 2015/2018)

  • Amaç : IX. İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Bileşeni
    Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturup bu kültürü yaygınlaştırarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak. Bu amaç doğrultusunda hazırlanacak olan projeler, iş birlikleri, mevzuat düzenlemeleri gibi araçlar içi fikir havuzu oluşturmak, özel eğitimlerle sektörel birikim ve tecrübelerin paylaşımı ve kazandırılması.

Güven Usta Karavanı (Eğitim, Tanıtım ve Organizasyon D.B. - 2016/2019)

  • Amaç : Okulöncesi ve ilköğretim öğrencisi çocukların iş sağlığı, iş güvenliği, meslek seçiminin önemi konularında çalışma hayatına ilişkin bilinç düzeylerini arttırmak.

Sanal Gerçeklik  (Eğitim, Tanıtım ve Organizasyon D.B. - 2016/2018)

  • Amaç : Meslek lisesi öğrencisi gençlerin, 15 yaş üstü yeni gençlerin, işçi ve işveren yetişkinlerin iş sağlığı, iş güvenliği konularında çalışma hayatına ilişkin bilinç düzeylerini arttırmak.

Kamuoyunda KKD PGD İle Ürün Güv. Kon. Farkın. Artırılması (Piyasa Gözetim ve Denetim D.B.- 2016/2018)

  • Projenin amacı, kamuoyunda kişisel koruyucu donanımlara ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi ile ürün güvenliği konusunda farkındalık oluşturularak güvenli ürün bilincinin tüm ülkeye yayılmasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma (İSGAP)  (İSGÜM - 2015/2018)

  • Amaç : Belirlenen illerdeki seramik, boya, plastik işletmelerinde, örtüaltı yetiştiriciliği, mobilya ve orman endüstrisi ile banka çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği yönünden; risk değerlendirmesi yapılması, ortam ve kişisel maruziyet düzeylerinin ölçülmesi, çalışanlarda meslek hastalığı olgularının tanı, tespit ve tedavisinin sağlanması amacıyla iş sağlığı taramalarının yapılması, kişisel koruyucu donanımlarının uygunluğunun incelenmesi, çalışanlara ve işverenlere ve İSG profesyonellerine yönelik eğitimler ve toplantılar düzenlenmesi hedeflenmiştir.

Üni. İSG Bölümlerinde İş Hijyeni Uy. ve Tek.nin Müfredata Eklenmesi ve Yay. (İSGÜM - 2016/2018)

  • Amaç : Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümlerinde  İş Hijyeni Laboratuvar Uygulama ve Teknikleri ders içeriğinin oluşturulması,  müfredata eklenmesi ve yaygınlaştırılması ve böylelikle  bu bölümden mezun teknik personelin bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılmasıdır.

İş Hijyeni Lab.nın Geliştirilmesine Destek (İSGÜM - 2016/2018)

  • Amaç : İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarlarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi, kalite standartlarının artırılması ve Laboratuvarların standardizasyonunun sağlanmasıdır.© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA