16 Ocak, 2019 - Çarşamba İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Protokolleri

İş Birliği Protokolleri Taslak Metin için Tıklayınız.

P.No İşbirliği Yapılan/Yapılacak Kurumlar/Paydaşlar Protokol Adı Konusu Amaç Kapsam
1  
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
ÇSGB İSGGM ile Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Arasında İş Sağlığı ve Güvenliğinde Etkili İletişim İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliğinde Etkili İletişim İş sağlığı ve güvenliği alanında işveren, çalışan, İSG profosyonelleri ve toplumun duyarlık arttırma eğitimlerinde kullanılacak etkili, yazılı ve görsel eğitim materyali geliştirilmesinde işbirliği yapmaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
2 Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Arasında İSG Alanında İşbirliği Protokolü İSG Alanında İşbirliği İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi Konusunda işbirliği yapmaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
3 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Ankara Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği Protokolü Tarım Alanında İş Sağlığı ve Güvenliği Bu protokolün amacı iş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek risk taşıyan tarım sektöründe; iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, mevcut risklerden korunma yolları ile ilgili işverenlere rehberlik edilmesi, gelişmelerin izlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin tüm sektöre yaygınlaştırılması amacıyla işbirliği yapmaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
4
Hacettepe Üniversitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları için İşbirliği Protokolü Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları Bu protokolün amacı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü arasında Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü bünyesinde "İş sağlığı ve Güvenliği alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık" konularında işbirliği yapılmasına ilişkin genel çerçeve esasları düzenlemektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
5 T.C. Milli Savunma Bakanlığı
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü
İşyeri Kişisel Maruziyet Ölçümleri Hizmetlerine İlişkin Protokol İşyeri Kişisel Maruziyet Ölçümleri  Protokolüm amacı; Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışanların; işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan ve herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korunması maksadını güder. Gerekli hallerde fiziksel ve kimyasal tehlike kaynaklarının varlığının kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit edilmesini sağlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
6  
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ÇSGB İSGGM Arasında Öğrencilerde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin Geliştirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü Öğrencilerde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin Geliştirilmesi Bu protokolün amacı ÇSGB İSGGM ile MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilerde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
7
Sağlık ve Sosyal Hizmet Dernekleri Federasyonu Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Araştırmaları Merkezi
Rehberlik Hizmetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü Rehberlik Hizmetleri Bu protokolün amacı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Dernekleri Federasyonu Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Araştırmaları Merkezi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Yetkilendirme faaliyetleri ile iş güvenliği kültürü oluşturmak, bilinç ve farkındalıkları arttırmak amacı ile yürütülen hizmetlerin incelenmesi, geliştirilmesi, kurumsallaştırılması ve standardizasyonuna yönelik verilecek rahberlik hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
8 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası  İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliği  Bu protokolün amacı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası ve İSGGM arasında sağlık ve sosyal hizmetler sektöründeki çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, sendika temsilcisi ve çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği konularında eğiti verilmesi, temsilcilerin sertifikalandırılması dahil kurumsallaştırma ve standardizasyonuna yönelik işbirliği hizmetlerine ilişkin usul ve esaslarına düzenlemektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
9  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları Bu protokolün amacı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Üniversitesi Rektörlüğü arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi konularında protokol yapılmasına ilişkin genel çerçeve esaslarını düzenlemektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
10  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sosyal Güvenlik Kurumu İle İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Arasında İşyeri Hekim Kayıtlarının Paylaşılmasına İlişkin Protokol İşyeri Hekim Kayıtlarının Paylaşılması Bu protokolün amacı;
a) İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Proğramında (İSG-KATİP) kayıtlı mevcut işyeri hekim kayıtları ile yeni eklencek kayıtların ve bunlarla ilgili değişikliklerin SGK'ya bildirilmesi, SGK MEDULA sisteminde kayıtlı işyeri hekimlerinin kamu/özel çalışma bilgisinin, çalışa saatlerinin İSGGM'ye bildirilmesi, taraflar arasındaki bildirimlerin web servis aracılığı ile gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmesi,
b) SGK MEDULA sistemi ile İSGGM İSG-KATİp arasında, işyeri hekimlerine ilişkin bilgilerin paylaşılması ile işyeri hekimi olan kişilerin tespit edilerek işyeri reçetlerinin yalnızca bu hekimler tarafından yazılmasının kontrol edilmesinin sağlanmasıdır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
11  
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Arasında Veri Paylaşımına İlişkin Protokol Veri Paylaşımı Bu protokolün amacı; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) nda kayıtlı mevcut işyeri hekimlerinin sözleşme kayıtları ile yeni eklenecek kayıtların ve bunlarla ilgili değişikliklerin THSK'ya bildirilmesi, THSK tarafından elde edilen istatistik ve bilgilerin istenmesi halinde İSGGM'ye bildirilmesi ve iki Kurum arasındaki bildirimlerin web servis aracılığı ile gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
12
Mesleki Yeterlilik Kurumu
Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İSGGM Veri Paylaşımına İlişkin Protokol Veri Paylaşımı Bu Protokün amacı; Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü arasında elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşılmasını sağlamaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
13 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Sınav Protokolü İSG Profesyonellerinin Sınavları  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında, 5 ayrı sertifika alannda yapılacak İş Sağlıı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının ÖSYM tarafından yapılmasına ilişkin esaslar belirlemek üzere karşılıklı olarak düzenlenmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
14 Öz Sağlık İş Sendikası  Öz Sağlık İş Sendikası ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşbirliğine İlişkin Protokol Sağlık ve sosyal hizmetler sektöründeki çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, sendika temsilcisi ve çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi, temsilcilerin sertifikalandırılması Bu protokolün amacı, Öz Sağlık İş Sendikası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü arasında sağlık ve sosyal hizmetler sektöründeki çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, sendika temsilcisi ve çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi, temsilcilerin sertifikalandırılması dahil kurumsallaştırılma ve standardizasyonuna yönelik işbirliği hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
15 Adnan Menderes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle Adnan Menderes Üniversitesi  Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü Tarafların personeline ve öğrencilere yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesi Bu protokolün konusu, tarafların personeline ve öğrencilere yönelik eğitim programlarının hazırlanma ve yürütülmesine ilişkin hükümler ile; Bakanlığın talepleri doğrultusunda verilecek olan bilimsel, akademik, araştırma ve danışmanlık hizmetleri ve Üniversitenin talepleri doğrultusunda yürütülecek olan iş sağlığı ve güvenliği konularındaki faaliyetlerdir.  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
16 Çukurova Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle Çukurova Üniversitesi  Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları Bu protokolün konusu, tarafların personeline ve öğrencilere yönelik eğitim programlarının hazırlanma ve yürütülmesine ilişkin hükümler ile; Bakanlığın talepleri doğrultusunda verilecek olan bilimsel, akademik, araştırma ve danışmanlık hizmetleri ve Üniversitenin talepleri doğrultusunda yürütülecek olan iş sağlığı ve güvenliği konularındaki faaliyetlerdir.  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
17 Gebze Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle Gebze Teknik Üniversitesi  Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları Bu protokolün konusu, tarafların personeline ve öğrencilere yönelik eğitim programlarının hazırlanma ve yürütülmesine ilişkin hükümler ile; Bakanlığın talepleri doğrultusunda verilecek olan bilimsel, akademik, araştırma ve danışmanlık hizmetleri ve Üniversitenin talepleri doğrultusunda yürütülecek olan iş sağlığı ve güvenliği konularındaki faaliyetlerdir.  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
18 Ahi Evran Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle Ahi Evran Üniversitesi  Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları  Bu protokolün konusu, tarafların personeline ve öğrencilere yönelik eğitim programlarının hazırlanma ve yürütülmesine ilişkin hükümler ile; Bakanlığın talepleri doğrultusunda verilecek olan bilimsel, akademik, araştırma ve danışmanlık hizmetleri ve Üniversitenin talepleri doğrultusunda yürütülecek olan iş sağlığı ve güvenliği konularındaki faaliyetlerdir.  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
19 İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma
Geliştirme Merkezi (İSGAM)

TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile,İSGAM ve TURKCELL Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Alanında İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri  Bu protokolün konusu, tarafların personeline ve öğrencilere
 yönelik eğitim programlarının hazırlanma ve yürütülmesine
 ilişkin hükümler ile; Bakanlığın talepleri doğrultusunda
verilecek olan bilimsel, akademik, araştırma ve danışmanlık
hizmetleri ile Turkcell'in talepleri doğrultusunda yürütülecek olan İSG konularındaki eğitim faaliyetleri.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
20 Bursa Uludağ Üiversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle Bursa Uludağ Üniversitesi  Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları  Bu protokolün konusu, tarafların personeline ve öğrencilere yönelik eğitim programlarının hazırlanma ve yürütülmesine ilişkin hükümler ile; Bakanlığın talepleri doğrultusunda verilecek olan bilimsel, akademik, araştırma ve danışmanlık hizmetleri ve Üniversitenin talepleri doğrultusunda yürütülecek olan iş sağlığı ve güvenliği konularındaki faaliyetlerdir.  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
21 Kastamonu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle Kastamonu Üniversitesi  Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları Bu protokolün amacı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (bundan böyle Bakanlık olarak anılacaktır) ile Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü (bundan böyle Üniversite olarak anılacaktır) arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi konularında protokol yapılmasına ilişkin genel çerçeve esaslarını düzenlemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
22 Kocaeli Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle Kocaeli Üniversitesi  Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları Bu protokolün amacı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (bundan böyle Bakanlık olarak anılacaktır) ile Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü (bundan böyle Üniversite olarak anılacaktır) arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi konularında protokol yapılmasına ilişkin genel çerçeve esaslarını düzenlemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
23 Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle Üsküdar Üniversitesi  Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları Bu protokolün amacı, Bakanlık ile  Üniversite arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi konularında protokol yapılmasına ilişkin genel çerçeve esaslarını düzenlemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
24 İş ve Meslek Uzmanları Derneği (İMUD) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle İş ve Meslek Uzmanları Derneği (İMUD) Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları Bu protokolün amacı, Bakanlık ile  İMUD arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi konularında protokol yapılmasına ilişkin genel çerçeve esaslarını düzenlemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
25 Karadeniz Teknik Üniversitesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle Karadeniz Teknik Üniversitesi  Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları Bu protokolün amacı, Bakanlık ile  Üniversite arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi konularında protokol yapılmasına ilişkin genel çerçeve esaslarını düzenlemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
26 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları Bu protokolün amacı, Bakanlık ile  Üniversite arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi konularında protokol yapılmasına ilişkin genel çerçeve esaslarını düzenlemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
27 Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle Necmettin Erbakan Üniversitesi  Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları Bu protokolün amacı, Bakanlık ile  Üniversite arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi konularında protokol yapılmasına ilişkin genel çerçeve esaslarını düzenlemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
28 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları Bu protokolün amacı, Bakanlık ile  Üniversite arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi konularında protokol yapılmasına ilişkin genel çerçeve esaslarını düzenlemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
29 Hitit Üniversitesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi Arasında İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimlerine İlişkin İşbirliği Protokolü  İş Ekipmanlarının  Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimleri Bu Protokolün amacı; Yönetmeliğin 14 üncü 
maddesi kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilere uygulanacak temel eğitim programları ile eğitim sonunda yapılacak sınavın düzenli ve etkin biçimde uygulanmasına ilişkin çalışma yöntemini ve esasları belirlemektir. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
30 Çankırı Karatekin Üniversitesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle Çankırı Karatekin Üniversitesi  Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları Bu protokolün amacı, Bakanlık ile  Üniversite arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi konularında protokol yapılmasına ilişkin genel çerçeve esaslarını düzenlemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
31 İstanbul Gedik Üniversitesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle İstanbul Gedik Üniversitesi  Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında  Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları Bu protokolün amacı, Bakanlık ile  Üniversite arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi konularında protokol yapılmasına ilişkin genel çerçeve esaslarını düzenlemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 

 
© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA