20 Mart, 2019 - Çarşamba İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Maden işyerlerinde kullanılan hayat hattı, personel takip sistemi, ATEX’li ekipman, oksijenli ferdi kurtarıcılar ile teknolojik dönüşümü sağlayacak ve işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine (İSG) doğrudan etki eden ekipman ve teçhizatlar konusunda Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ortaklaşa düzenlediği ve TOBB’un ev sahipliğini yaptığı “Yerli ve Milli Maden Ekipman ve Teçhizatları İstişare Toplantısı” 14 Kasım 2018 tarihinde ilgili tarafların katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz DELİBAŞ konuşmasında; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yayımlandığı 2012 yılından itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini, bu çalışmalar sonucunda da verimli çıktılar elde ettiklerini ve ortak çalışmaların sürdürülmesinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan YILDIZ ise, ilk olarak TOBB ile birlikte yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlarına değindi. Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği alanında yerli ve milli üretimde böyle bir toplantının karşılaşılan problemler ve bu problemlerin çözümü için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Madencilik sektöründe teknolojik İSG dönüşümü için yerli ekipman üreticilerinin teşvik edildiği ve Türk Standartları Enstitüsü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı gibi ilgili kamu kurumlarınca bilgilerin verildiği toplantı, Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen beşinci maden sektör toplantısı niteliğindedir.

Madencilikle ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de katıldığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle yol haritası belirlenerek tamamlandı.


© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA