24 Mart, 2019 - Pazar İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İşyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren işyerlerinde; çalışanların yaptıkları işlerden dolayı toz maruziyetinin olabileceği işyerlerinde uygulanacak usul ve esasları belirleyen Tozla Mücadele Yönetmeliği gereği çalışma hayatında tozla ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri hazırlama çalışmalarını yürütmek üzere teşekkül ettirilen ve yılda iki kere toplanan Tozla Mücadele Komisyonu, 2018 yılındaki ikinci toplantısını 20.12.2018 tarihinde Bakanlığımız Reşat Moralı Toplantı Salonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan YILDIZ’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, çalışan ve işveren konfederasyonları temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Yıldız , ilgili yönetmelik kapsamında özelliği olan kayaç veya mineraller maruziyet eşik sınır değerlerine ilişkin OSHA standardının değiştiğine işaret ederek, kişisel koruyucu donanım kullanımında bu değişikliğin nazari dikkate alınmasının önemine vurgu yaptı.

Ayrıca, Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı doğrultusunda Genel Müdürlüğün yürüttüğü ve saha ile ilgili çok değerli verilerin elde edilip analiz edildiği İSGAP projesinin çıktılarında yer alan çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi noktasında birlikte hareket edilmesinin önemine değindi.

Toplantı sonunda Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı’nın 3.1 maddesi gereği Tozla Mücadele Yönetmeliği’nin revize edilmesi amacıyla çalışma grubu oluşturulmasına ve Yönetmelik Taslağı’nın  bir sonraki toplantıda değerlendirilmesine, 6.3 maddesi ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce oluşturulacak çalışma grubu tarafından rapor hazırlanmasına karar verildi.


© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA