20 Mart, 2019 - Çarşamba İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Operasyonel Programı altında gerçekleştirilen Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu Mart 2018 tarihinde AB Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanmıştır. Teknik yardım, hibe ve doğrudan hibe bileşenleri bulunan bu operasyonun özellikle Hibe bileşeni İSG alanı için ilk kez uygulanacaktır.

 İSG alanındaki ilk Hibe niteliğine sahip olan bileşen http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr linkinde yayınlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı Toplam 6 Milyon Avro Hibe 3 Milyon avrosu maden, 3 milyon avrosu diğer çok tehlikeli sınıfta yer alan sektörlere iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi için hazırlanacak projeler için sağlanacaktır. Hibe bileşeninin süresi 12-18 aydır. Bu kapsamda STK’lar, meslek örgütleri, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar tarafından sunulacak başvurular beklenmektedir. Bu hibe bileşeni 89/391 EEC sayılı direktifin hükümlerini de karşılayan 6331 sayılı Kanunun uygulanmasının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.


© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA