20 Mart, 2019 - Çarşamba İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
31/12/2018 tarih ve 30642 sayılı Resmî Gazetenin 4 üncü mükerrer sayısında “Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği ile Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik  yayımlanmıştır.

“Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği gereğince; çok tehlikeli sınıfta yer alan, ondan fazla çalışanı bulunan ve son üç yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerleri Sosyal Güvenlik Kurum sistemi aracılığıyla belirlenerek herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın otomatik olarak sisteme dahil edileceklerdir. 2019 yılı Ocak ayı itibarıyla devreye girecek olan teşvik sistemi ile birlikte işverenlere çalışan başına asgari olarak 25,58 TL teşvik desteğinin sağlanacağı ön görülmektedir.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik ile de Yapı İşlerinde Kullanılan; “Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri”, “Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri)”, “Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları)”, “Güvenlik Ağları” ve “Yaşam Hatları (Ankraj Hatları)” için asgari sağlık ve güvenlik şartları belirlenmiştir.

Resmi Gazete için tıklayın undefined

 


© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA