10 Nisan, 2020 - Cuma İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI

İŞYERİ HEKİMLERİNE YÖNELİK SAĞLIK EĞİTİMLERİ YAPILACAKTIR
İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan hekimlerin farkındalıklarının arttırılması, çalışanlar üzerinde uygulanacak tetkiklerin yapılmasında mevzuata, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması amacıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD ve İSGÜM işbirliği ile işyeri hekimlerine yönelik ücretsiz uygulamalı eğitimler düzenlenecektir. Eğitim sonrasında katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Her bir eğitim için kontenjan 25 kişi ile sınırlı olup başvuru sırasına göre kayıt alınacaktır.

Başvuru için isgum@csgb.gov.tr adresine katılım sağlanacak eğitimin adını belirterek katılımcının ad-soyad ve iletişim bilgileri ile e-posta ekinde taranmış halde işyeri hekimliği sertifikasının gönderilmesi gerekmektedir.

 

Eğitim Kodu

Tarih

Saat

Konu

SFT-1

30/03/2018

14:00-17:15

Mesleki Akciğer Hastalıkları ve Solunum Fonksiyon Testi Uygulaması ve Değerlendirmesi

 

Prof. Dr. Ahmet Uğur DEMİR

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD

ODYO-1

06/04/2018

14:00-17:15

Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri ve İşitme Testi Değerlendirmesi

 

Doç. Dr. Bilgehan BÖKE BUDAK

Hacettepe Üniversitesi, KBB Hastalıkları AD

 

AC Grafi-1

13/04/2018

14:00-17:15

Mesleksel Akciğer Hastalıkları Radyolojisi ve Normal Akciğer Filmi Değerlendirmesi

 

Dr. Ender EVCİK

Radyoloji Uzmanı, PhD İş Sağlığı Doktoru, Pnömokonyoz Okuyuculuğu Eğiticisi

 

© 2020 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA