07 Haziran, 2020 - Pazar İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI

19. ILO PNÖMOKONYOZ RADYOGRAFİLERİ ULUSLARARASI SINIFLANDIRMASI OKUYUCU EĞİTİMİ
İlgili mevzuat ve Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı doğrultusunda ILO standart eğitimine uygun formatta hekimlere yönelik olarak düzenlenen 19. ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırması Okuyucu Eğitimi, 18 Aralık 2017 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Yetkilendirme Daire Başkanı Sayın Furkan YILDIZ ve İSGÜM Başkan Yardımcısı Sayın Uğur ÖZTÜRK’ün katılımı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı(İSGÜM)’nda başlamıştır.

Bu yıl 19.su düzenlenen ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırması Okuyucu Eğitimi, 18-22 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Gerçekleşen bu eğitim ile Pnömokonyoz Okuyucu sertifikasına sahip hekim sayısı 481’e yükselecektir. 20. ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırması Okuyucu Eğitimi, 25-29 Aralık 2017 tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM)’nda gerçekleştirilecektir.

2018 yılında da eğitimler devam edecek olup, konu ile ilgili bilgilendirme ve güncel duyurular İSGÜM internet sayfasından takip edilebilir.

© 2020 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA