10 Nisan, 2020 - Cuma İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI

KKD TEST NUMUNESİ SAYILARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
TS EN 388:2016 standardı gereği koruyucu eldivenlerin yırtılma testi için her bir modelden 3 (üç) çift ve delinme testi için her bir modelden 3 (üç) çift olmak üzere toplam 6 (altı) çift eldiven numunesi (şahit numune dâhil) kullanılmaktadır.

Test işlemleri için yukarıda belirtilen sayılarda eldiven numunesi yeterli olup ayrıca şahit numune gönderiminin yapılmaması, yukarıda belirtilen sayıların dışında gönderim yapılması halinde fazla numunelerin iadesinin yapılmayacağı hususu önemle bilgilerinize sunulur.

© 2020 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA