10 Nisan, 2020 - Cuma İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI

 
  Bölgelerimiz

 

Kocaeli Laboratuvarı

T.C.
AİLE, ÇALIŞMA  VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı
Kocaeli Bölge Laboratuvar Müdürlüğü

Hizmetlerimiz:

 1. İş yeri Havasında Toz numunesi alma ve Gravimetrik analizi.
 2. İş yeri Havasında Lifsi Toz numunesi alma.
 3. Termal Konfor Şartlarının ( Sıcaklık, Basınç, Bağıl Nem ve Hava Akım Hızı) Ölçümü
 4. Gürültü Ölçümü
 5. Titreşim Ölçümü
 6. Aydınlatma Ölçümü
 7. İş yeri ortamında Gaz ölçümü
 8. İş yeri ortamında dedektör tüpler ile Anlık Gaz ölçümü.
 9. Analiz için Merkez Laboratuvara gönderilmek üzere Toluen ve Ksilen numunesi alımı.
 10. Gaz Kromatografisi (GC) Analizi (aromatik ve alifatik hidrokarbonlar).
 11. Gaz Kromatografisi –Kütle Spektroskopisi Analizi (GC-MS) (uçucu organik bileşikler).
 12. Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Analizi (aldehitler).
 13. İyon Kromatografisi (IC) Analizi (inorganik asitler ve amonyak).
 14. Foruier Transform Infrared Spektrofotometresinde (FTIR) serbest silis analizi.
 15. Atomik Absorpsiyon Cihazı(AAS) ile ağır metal analizi.
 16. Kocaeli ve çevre illerde iş hijyeni alanında faaliyet gösteren laboratuvarların yetkilendirilmesi ve denetimi
 17. Kocaeli ve çevre illerde faaliyet gösteren iş sağlığı ve güvenliği eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi ve denetimi
 18. Kocaeli ve çevre illerde faaliyet gösteren Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin yetkilendirilmesi ve denetimi
 19. Kocaeli ve çevre illerde Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa Gözetim ve Denetiminin (PGD) yapılması

Laboratuvar Yetkilisi:

Hüseyin Sezek

Kocaeli Laboratuvar Müdürü

Tel: 0541 275 75 39

 hsezek@csgb.gov.tr

İletişim Bilgileri:

 Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi 41285 Kartepe / Kocaeli

 Tel:    0262 351 38 38

 Faks:   0262 351 38 37

undefined

undefined

 

 
© 2020 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA