10 Nisan, 2020 - Cuma İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI

 
  Bölümlerimiz

 

 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (KKD) BÖLÜMÜ

KKD Test Laboratuvarının kurulum amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Piyasa Gözetimi ve Denetim Dairesi’nin denetimleri sonucu veya üçüncü taraflar tarafından şüpheli görülen kişisel koruyucu donanımların test faaliyetlerini yürütmek ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili ulusal sistemi güçlendirmektedir. Bu amaçla, Ocak 2013 tarihinde İSGÜM bünyesinde Kişisel Koruyucu Donanımlar Bölümü oluşturulmuştur. 

GÖREVLERİ:

 1. Ulusal İSG politikaları çerçevesinde projelere katkı sağlamak,

 2. Ulusal İSG politikaları çerçevesinde gerekli çalışmaların yürütülmesi amacıyla ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliği çalışmalarının gerçekleştirmek,

 3. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Özellikleri ve Test Faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası güncel standartların takip edilmesi ve standartların oluşturulduğu KKD Yatay Komite kararlarının takip etmek,

 4. KKD Teknik Komitesine katılım sağlamak, Komite tarafından alınan kararların uygulanmasına katkı sağlamak,

 5. İş sağlığı ve güvenliği alanında bilimsel yayın hazırlanması, etkinlik ve eğitimlere katılım sağlamak,

 6. Piyasada dolaşan kişisel koruyucu donanımların güvenliğinin denetlenmesi ve güvenlik oranının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

 7. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen projelerin özellikle kişisel koruyucu donanım konulu alanlarında çalışmalarda bulunmak,

 8. Kişisel koruyucu donanımların geliştirilmesi sürecinde yerli üreticilere ve ithalatçılara piyasaya standartlara uygun KKD’ler arz etmeleri için bilgilendirme eğitim/toplantıları düzenlemek,

 9. Piyasadaki KKDlerin güvenliği konusunda kamuoyu farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,

 10. İSGÜM’ün hizmetleri kapsamında, sorumluluğundaki ölçüm, analiz ve test hizmetlerini düzenli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,

 11. Sorumluluğu alanındaki ölçüm, analiz ve numune alma işlemlerinin, kayıt edilmesini, numunelerin korunmasını ve bu işlemlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak,

 12. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının İSGÜM kalite politikasına ve hedeflerine uygun olarak ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamak,

 13. İSGÜM’ün kalite hedeflerine ulaşılması için gerekli çalışmaları yapmak ve gerçekleşmesini takip etmek,            

 14. İSGÜM Kalite el kitabı, prosedürler, talimatlar ve destek dokümanlarda yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirmek,  

 15. Laboratuvarda yapılan deneylerin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek, bağımsızlığını, tarafsızlığını, karar alma ve çalışmalarındaki objektifliğini zedeleyebilecek, ticari, mali, idari hiçbir faaliyet içerisine girmeden, üzerinde oluşabilecek her türlü iç ve dış baskıya karşı koyarak ve gizliliği sağlayarak hizmet vermek.

FAALİYETLER:

 1. Laboratuvar faaliyetleri

 2. İSGAP kapsamında işyerlerinde KKD konusunda inceleme ve araştırma çalışmaları

 3. Piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri

KULLANILAN CİHAZLAR/TESTLER/ANALİZLER:

 1. El-kol koruyucuları ve koruyucu giysiler: Yırtılma ve delinme testleri, ısı ve yangın koruma testleri, yüksek görünürlük testi, aşınma testi

 2. Yüksekten düşmeye karşı koruyucular: Dinamik ve Statik testleri

 3. Ayak koruyucuları: Yarılma ve delinme testleri, anti-statik dayanım testi, şok dayanım testi

 4. Baş Koruyucuları: Darbe ve delinme testleri

 5. Göz koruyucuları: Darbe testi
© 2020 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA