20 Haziran, 2019 - Perşembe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
      

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Projesi (İSGAP) kapsamında Kasım ayı içerisinde Örtü Altı Yetiştiriciliği, Plastik Ürünleri İmalatı, Boya Üretimi, Seramik ve Ağaç Ürünleri İmalatı  Sektörleri alanında iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine verilecek seri eğitimlerden ilki Kütahya da 13/11/2018 tarihinde gerçekleşti.

Proje çıktısı olarak, seramik, örtüaltı yetiştiriciliği, plastik imalatı üretimi, boya üretimi, ağaç ürünleri imalatı sektörlerinde ve özel banka şube çalışanlarının çalışma koşulları ve tükenmişlik sendromunun belirlenmesi amacıyla mevcut durum analizinin yapılması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, iş kazaları, meslek hastalıklarının önlenmesi ve erken tespit edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının arttırılması, iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulmasına katkı verilmesi amaçlanıyor.

İSGÜM tabiplerinden Dr. Nuri VİDİNLİ’nin açılış konuşması ile başlayan ve 3 oturumdan oluşan eğitimde Kimya Mühendisi  Petek OLGUN, İSG Uzmanlarından Abdülkadir  ASLANTAŞ, Mert  KAYA, Fatih EREL ve Dr. Nuri VİDİNLİ,  Seramik Sektöründe Kimyasal Faktörler, Fiziksel Faktörler, Korunma Yöntemleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD), Risk Envanteri ve İş Güvenliği Uygulamaları, Seramik Sektöründe Sağlık Sorunları ve Sağlık Gözetimi konulu başlıklarda sunumlarını yaptılar.

Eğitime Dumlupınar Üniversitesi, seramik sektöründe faaliyet gösteren İSG profösyönelleri, Kütahya bölgesindeki OSGB’ler, ilgili kamu kuruluşları ve STK lardan  yoğun bir katılımla sağlandı.

Seramik sektörü ikinci eğitimi 15/11/2018 tarihinde Bilecikte yapılarak, ardından diğer sektör eğitimlerine devam edilecektir.

 


© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA