20 Haziran, 2019 - Perşembe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
 

İş Hijyenistleri Derneği (İHİDER) den Çalışma Gurubu Üyesi Prof.Dr. Yücel DEMİRAL, İtalyan İş Hijyenistleri Derneği (AIDII) den Prof.Dr. Giulio ARCANGELİ ve Sergio LUZZİ’ den oluşan heyet İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM) Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette heyete, İSGÜM’ ün yapısı ve enstitü’nün faaliyet alanları kapsamında bölümler ve bu bölümlerin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verildi. Heyet ayrıca enstitü yerleşkesin de faaliyet gösteren iş hijyeni ve KKD test labratuvarını, sağlık taraması yapan  gezici iş sağlığı araçları ile İSG müzesini gezdi. İSGÜM’ de yakın dönemde faaliyete geçecek olan sanal gerçeklik ve psikoteknik laboratuvarları hakkında da bilgi verildi.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaret te AIDII temsilcisi  Prof.Dr. Giulio ARCANGELİ, kendi kurumlarında yaptığı çalışmalardan bahsettikten sonra özellikle sanal gerçeklik konusundaki çalışmaların çok ilgi çekici olduğunu, sadece çalışanların ve İSG profesyonellerinin değil, öğrencilerin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturma noktasında önemli katkılar sağlayacağını belirtti. İtalyan İş Hijyenistleri Derneği  (AIDII) temsilcisi Sergio LUZZİ, Türkiye’deki okullarda  iş sağlığı güvenliği alanında farkındalığın oluşturulması için kurulacak olan İSG kulüpleri ve köşelerinin ciddi katkılarda bulunacağını ifade etti.

Heyet ile yapılan toplantıda İSGÜM Başkanı TEKÇE, isg konusunda tüm ülkelerin yapmış oldukları çalışmaları ilgiyle takip ettiklerini,  Bu anlamda  İtalya ile de iş hijyeni konusunda bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasının her iki ülke için de olumlu etkilerinin  olacağını  düşündüğünü söyledi. Karşılıklı tecrübelerin paylaşılması anlamında çok yakın bir zamanda bir protokol yapma noktasında karşılıklı olarak mutabakat sağladıklarını söyleyen TEKÇE,  yaptıkları ziyaretten dolayı İtalyan   AIDII temsilcisi Sergio LUZZİ ve Prof.Dr. Giulio ARCANGELİ, ve. İş Hijyenistleri Derneği (İHİDER) Çalışma Gurubu Üyesi Prof.Dr. Yücel DEMİRAL'a  teşekkür etti.

İSGÜM’ ün sahip olduğu teknik ve personel kapasitesinin önemi ve potansiyelini vurgulayan İş Hijyenistleri Derneği (İHİDER) Çalışma Gurubu Üyesi Prof.Dr. Yücel DEMİRAL,  AIDII temsilcisi Sergio LUZZİ ve Prof.Dr. Giulio ARCANGELİ, İSGÜM’ de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili  tüm konularda eksiksiz bir çalışma yürütüldüğünü karşılıklı deneyim ve bilgi birikiminden faydalanmasının tüm taraflar açısından verimli olacağını,  özellikle  kurumumuz çalışanlarının iş hijyeni alanında ileri seviye eğitim almaları, farkındalık çalışmalarının yapılması, ortak sempozyum, çalıştay ve uluslararası kongre düzenlenmesi konusunda paralel çalışmaları içeren bir protokolde yapabileceklerini ifade etiler.

 

 

 

 


© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA