20 Haziran, 2019 - Perşembe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
İSGLABUT PROJESİ KAPSAMINDA İŞ HİJYENİ MÜFREDAT HAZIRLAMA SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üniversitelerin  İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinden mezun olacak ve iş güvenliği uzmanı olarak hizmet verecek olan İSG Teknikerlerinin saha uygulamalarında İş Hijyeni ölçüm ve analizi konusunda bilgi eksiklikleri olduğu, üniversitelerde hali hazırda uygulanan müfredatın laboratuvar uygulama ve teknikleri ile ilgili gerekli bilgi ve eğitimi içermediği gözlenmesi neticesinde oluşturulan İSGLABUT Projesi kapsamında iş hijyeni müfredat hazırlama semineri 25-27 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüzle protokol yapmış olan ve İSG bölümü olan üniversitelerden, iş hijyeni alanına katkı sağlayan  sivil toplum kuruluşlarından ve İSGÜM merkez ve bölge laboratuvarı personelinden  toplam 62 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen  seminerde ön lisans ve lisans bölümlerinde okutulmak üzere iş hijyeni laboratuvar uygulama tekniklerini içeren ders programı grup çalışmaları neticesinde oluşturuldu. Grup çalışmalarında iş hijyenine giriş, fiziksel riskler, kimyasal riskler,  biyolojik riskler, sağlık ve insan fizyolojisi, numune alma ve enstrümental analiz, ergonomi ve psikososyal risk faktörlerive  kontrol-önleme ve kişisel koruyucu donanımlar ana başlıklarının alt başlıkları oluşturularak öğrencilere anlatılacak ders içeriği oluşturuldu.

Seminer sonunda yapılan çalışmanın çok verimli olduğu, iş hijyeni alanına katkı sağlayacağı ve bu çalışmaların genel İSG müfredatı için de yapılması gerektiği katılımcı akademisyenler tarafından belirtildi.

 


© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA