20 Mart, 2019 - Çarşamba ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Görevlerimiz

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Nitelikli Yatırımlar Daire Başkanlığı

  • Doğrudan yabancı yatırımlar ve nitelikli yabancı personelin istihdam edildiği ulusal ve uluslararası projelere ilişkin işlemleri yürütmek, kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak.
  • Turkuaz Kart kapsamı ve niteliği ile ilgili değerlendirme ve güncelleme çalışmalarını yürütmek,
  • Turkuaz Kart başvuruları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin koordinesini sağlamak,
  • Yabancı sermaye açısından ülkemizin cazip hale getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
  • Doğrudan yabancı yatırımlar ve nitelikli yatırımlar kapsamında yapılan çalışma izin işlemlerini yürütmek,
  • Çalışma izni başvurularının mevzuatta belirtilen yasal süreler içerisinde sonuçlandırılması için gerekli çalışmaları planlayıp, yönlendirmek.© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA