20 Mart, 2019 - Çarşamba ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Görevlerimiz

İstatistik, Değerlendirme ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı

  • Uluslararası işgücü politikalarının oluşturulmasında ihtiyaç duyulan her türlü veriyi toplamak ve toplanması için gerekli işlemleri yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam verilerini takip etmek, gelişmeleri raporlamak,
  • Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının niteliklerine ilişkin veri toplamak, bunları analiz etmek ve raporlamak,
  • Yabancı işgücü istihdam verilerine ait (genel, bölgesel, il, meslek, sektör, cinsiyet, yaş vb.) ülke haritasını oluşturmak.
  • Genel Müdürlük görev alanı içerisinde kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapmak,
  • Yabancı işgücünün yerel işgücü piyasasına uyumlaştırılması, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Yurtdışına gidecek Türk işgücünün ev sahibi ülke hakkında bilgilendirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Yetkili aracı kurumlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, yetkili aracı kurumlar tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin verileri derlemek, değerlendirmek,
  • Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sisteminin yönetilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi iş ve işlemlerinin yürütmek.© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA