20 Mart, 2019 - Çarşamba ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Görevlerimiz

Sektörel İzinler Daire Başkanlığı

  • Ulusal ve uluslararası işgücü politikasına uygun olarak yabancı çalışma izni başvurularını değerlendirmek,
  • Ulusal istihdam politikası kapsamında yabancı personel istihdamına yönelik oluşturulan politikalara katkı sağlamak,
  • Yabancı çalışma izni başvurularının değerlendirilmesi kıstaslarının (ulusal, bölgesel, yerel, sektörel ve mesleki vb. gibi) belirlenmesine katkı sağlamak,
  • Genel Müdürlükçe belirlenen sektör ve kıstaslar kapsamında yapılan çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  • Çalışma izni başvurularının mevzuatta belirtilen yasal süreler içerisinde sonuçlandırılması için gerekli çalışmaları planlayıp, yönlendirmek.
  • Uluslararası İşgücü Kanunu ve uygulama yönetmeliklerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak.© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA