20 Mart, 2019 - Çarşamba ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Görevlerimiz

Uluslararası İşgücü Politikaları, Anlaşmalar ve Mevzuat Daire Başkanlığı

  • Uluslararası işgücüne ilişkin belirlenen politikaların uygulanmasına ilişkin yürütülen faaliyetlerin koordinesini sağlamak, ulusal ve uluslararası işgücünün yönlendirilmesi çalışmalarını yürütmek, politikalar üretilmesine katkı sağlamak,
  • Çok taraflı ve ikili düzeyde uluslararası işbirliği programları oluşturmak, ilgili kurum, kuruluş ve birimlerle koordinasyonu yürütmek,
  • Türk işgücünün uluslararası alanda değerlendirilebilmesi ve istihdam edilebilirliği mümkün ülke araştırması ve işgücü yönlendirme çalışmalarını yürütmek,
  • Nitelikli Türk işgücünün uluslararası rekabet gücünü artırmak ve tanınırlığını sağlamak amacıyla uluslararası faaliyetler ve desteklerden (araştırma, proje, burs, ödül vb. gibi) yararlanabilmesi için çalışmalar yürütmek,
  • Yüksek nitelikli işgücünün ülkemize kazandırılmasına yönelik yurtdışında yapılacak tanıtım faaliyetleri işlemlerini yürütmek, koordinasyonu sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuatı takip etmek ve gerekli hallerde hazırlık çalışmalarına katkı sağlamak,
  • Uluslararası İşgücü Kanunu ve uygulama yönetmeliklerine ilişkin mevzuat çalışmalarını yürütmek, mevzuat alt yapısını oluşturmak.© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA