20 Mart, 2019 - Çarşamba ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Görevlerimiz

Uluslararası Koruma, Geçici Koruma ve Muafiyetler Daire Başkanlığı

  • Çalışma izni başvurularının mevzuatta belirtilen yasal süreler içerisinde sonuçlandırılması için gerekli çalışmaları planlayıp, yönlendirmek.
  • Uluslararası koruma ve geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma hayatına uyum çalışmalarını yürütmek,
  • Görev alanındaki konularla ile ilgili farkındalığı artırmak, kayıtlı istihdamı teşvik amacıyla yerel kapasite oluşturmak için çalışmalar yapmak,
  • Kayıt dışı çalışma, ucuz işgücü, ayrımcılık çocuk işçiliği vb. konularında kamuoyunu bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek,
  • Çalışma hayatında eşit muameleyi teşvik edici ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik politika ve stratejiler belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve bu politika stratejilerinin uygulanmasını izlemek, projeler geliştirmek,
  • Çalışma hayatına uyumları açısından göçmen geçmişli işgücüne yönelik araştırma, değerlendirme ve raporlama çalışmaları yapmak,
  • Göçmen geçmişli işgücüne toplumsal uyumları açısından aile bireylerine yönelik araştırma, değerlendirme ve raporlama çalışmaları yapmak,
  • Görev alanına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak,© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA