20 Mart, 2019 - Çarşamba ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Görevlerimiz

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

  • Genel Müdürlük faaliyetlerinin kamuoyu nezdindeki görünümü ve tesirlerini izlemek, değerlendirmek, kamuoyuna duyurulması için gerekli çalışmaları yürütmek,
  • Genel Müdürlük faaliyetlerinin elektronik ortamda (web, sosyal medya, e-posta grupları vb.) tanıtılması, duyurulması, yönetilmesi, güncellenmesi ve takibi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
  • Yurtdışında istihdam edilecek Türk işgücüne ilişkin kamuoyu bilgilendirme çalışmalarını yürütmek,
  • Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için planlama yapmak,
  • CİMER ve BİMER aracılığıyla gelen başvuruların cevaplandırılmasını sağlamak,
  • Alo 170 çağrı merkezinden gelen başvuruların cevaplandırılmasını sağlamak,
  • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
  • Genel müdürlük personel, bütçe, taşınır-taşınmaz malzeme temini, arşiv vb. gibi iş ve işlemlerini yürütmek,© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA