24 Mart, 2019 - Pazar ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ BAŞVURU SİSTEMİ YENİLENDİ
Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sistemi yenilenmiş olup, Uygulama 26.02.2018 tarihinde kullanıma açılmıştır.

Bu nedenle;

  • Başvuruların e-devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılması zorunludur.
  • Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur. 
  • Başvuru sahibinin Elektronik imzasının ve KEP hesabının bulunmaması halinde çalışma izin başvurusu  mümkün olamayacaktır.
  • Yeni sistemde işyerlerinin (Ev Hizmetleri Hariç) ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirebilecektir.
  • Başvurular elektronik imza ile yapılacağından Bakanlığımıza başvuru formu, dilekçe veya herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.
  • Eski sistemde tamamlanmış ve evrakları teslim edilmiş başvuruların inceleme, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemleri yine eski sistemden devam edecektir.
  • Eski sistemde henüz tamamlanmamış olan başvurular 26.02.2018 tarihinden itibaren pasif hale getirilmiş olup, bu durumda ki başvuruların yeni sistem üzerinden yapılması gerekmektedir.
  • Kamuoyuna önemle duyurulur.

 

Yenilenen e-izin otomasyon sistemine ulaşmak için tıklayın.

 

Yabancılar E-İZİN Kullamım Klavuzunu indirmek için tıklayın.

© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA