24 Mart, 2019 - Pazar ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDE BULUNAN SURİYE UYRUKLU YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN HARÇ MİKTARI DEĞİŞİKLİĞİ
Geçici Koruma statüsünde bulunan Suriye uyruklu yabancılara ilişkin çalışma izin başvurularında 537,50 TL olarak tahsil edilen çalışma izni harcı 492 sayılı Harçlar Kanununun vermiş olduğu yetki doğrultusunda Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınarak 200 TL olarak belirlenmiştir.

Uygulama 15.12.2017 tarihinden itibaren Bakanlığımızca onaylanacak çalışma izin başvurularında geçerli olacaktır.

© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA