24 Mart, 2019 - Pazar ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA YERİNE ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE GEÇİŞ HAKKINDA
Elektronik Tebligat Kanunu 06.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik ile bu konuda yetkilendirilen PTT tarafından Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) kurulmuştur.

UETS sistemi 01/01/2019 tarihinden itibaren kullanıma açıldığından Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden Tebligat gönderimi kaldırılmıştır. Bu nedenle yeni bir duyuru yapılıncaya kadar e-izin sistemi üzerinden alınan başvurularda Kep adresi kullanma zorunluluğu dikkate alınmadan çalışma izni başvurularının tamamlanabilmesi imkanı sağlanacaktır.

Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kamuoyuna tekrar bilgilendirme yapılacaktır.

© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA