24 Mart, 2019 - Pazar ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞMA İZİNLERİNDE 2018 YILI İÇİN SAĞLANAN KOLAYLIKLAR
Geçtiğimiz yıllarda bölgemizde yaşanılan olaylardan olumsuz etkilenen turizm sektörüne destek olmak amacıyla 2016 ve 2017 yıllarında geçerli olmak üzere turizm sektöründe çalışacak yabancılara ödenecek ücret düzeylerinde ve istihdam kriterlerinde kolaylıklar sağlanmıştır.

Konu hakkında Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler ve sektör temsilcilerinden gelen talepler neticesinde söz konusu ilave kolaylıkların 2018 yılında da devam etmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre;

2018 takvim yılında geçerli olmak üzere; Kültür ve Turizm Bakanlığından  belgeli veya belgesiz  turizm  işletmeleri  ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler (SPA, güzellik merkezi, spor merkezi, kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil vb. gibi küçük işletmeler), turizm seyahat  acentaları, belgeli tatil köyleri ve turizm-animasyon organizasyon firmaları  ile müstakil eğlence yerlerinde çalışacak yabancılara en az ödenebilecek ücret başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücretten daha düşük olamaz.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm işletmeleri ile belgeli tatil köyleri, eğlence sektörü, turizm-animasyon organizasyon firmalarınca uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için en az on (10) Türk vatandaşı çalıştırılması halinde, her bir yabancı için ayrı ayrı beş (5) Türk vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz  turizm  işletmelerinin bünyelerinde izinli veya sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde (kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil satışı vb. gibi küçük işletmeler) en fazla iki yabancıya çalışma izni kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilebilir.

Çalışma izni alınan yabancıya ait sosyal güvenlik primlerinin beyan edilen ücrete göre aylık 30 gün üzerinden ve tam süreli olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü

© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA