24 Nisan, 2019 - Çarşamba ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda Uluslararası Çalışma Örgütü ile birlikte yürütülen ''Türkiye’de Uluslararası Koruma Statü ve Başvuru Sahipleri İçin İnsana Yakışır İş Olanaklarının Geliştirilmesi Projesi'' kapsamında Bakanlığımız, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu ve diğer kamu kurumlarının uluslararası göç istatistikleri alanındaki ortak çabalarını kolaylaştıracak ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacak “Uluslararası İşgücü Göçü İstatistikleri Çalıştayı” 12 Mart 2019 Salı günü Mövenpick Otel’de düzenlenmiştir.


undefined


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan açılış konuşmasında, "Bu çalıştayda uluslararası iş gücü istatistikleri alanında veri derleme, istatistik üretme ve bunların paylaşılması konusunda yaşadığımız sorunları ve bu alandaki süreçlerin bütünsel olarak iyileştirilmesine yönelik önerileri ele almayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullanmıştır.

undefined


Ardından Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sayın Sadettin AKYIL "Veri bilginin temel unsurudur" diyerek geçmişe dönük kayıtların geleceğin politikalarının oluşturulmasına kaynak olacağını belirtmiştir. İstatistiğe konu olan kavramların kurumlar arasında ortaklaştırılmasının ve uluslararası standartlarda istatistiğin üretilerek paylaşılmasının önemini belirterek karar alma süreçlerinde veriye erişimin hayati olduğunun altını çizmiştir.

undefined


Çalıştayda ILO Cenevre, İstatistik Departmanından Sayın Mustafa Hakkı ÖZEL uluslararası işgücü göçü istatistiklerine ilişkin kavramlara, standartlara ve gelecek projeksiyonuna yer verdiği sunumu ile katkıda bulunmuştur.

undefined


Çalıştay Genel Müdürlüğümüz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu temsilcilerinin katılımıyla, kurumların veri toplama ve istatistik üretme süreçlerinin konuşulduğu, Doç. Dr. Sutay Yavuz’un moderatörülüğünü yaptığı panel ile devam etmiştir.


undefined


Panelin ardından başlayan tartışma ve diyalog oturumunda; Genel Müdürlüğümüz Uzman Yrd. Fikret Duman Uluslararası İşgücü Mevzuatı, Çalışma İzni Başvuru Sistemi ve Çalışma İzin İstatistikleri hakkındaki sunumu ile katılımcıları bilgilendirmiştir.

undefined


Uluslararası işgücü göçü istatistikleri üreten veya üretme kapasitesi olan kurumların bir araya geldiği tartışma ve diyalog oturumunda; konuya ilişkin sorunlar, beklentiler, çözüm önerileri dile getirilmiş, uluslararası standartlarda değişkenler tanımlanarak üretilemeyen göstergelerin hesaplanabilmesi tartışılmıştır.

Çalıştayın temel amacı istatistikî açıdan kamu kurumlarını kapsayan ve bu çerçevede düzenlemeler yapan "Resmi İstatistik Programı (RİP) 2017-2021" kapsamındaki uluslararası göç istatistikleri çalışmalarının desteklenmesi ve kolaylaştırılmasıdır. Bu kapsamda çalıştay, kurumlar arasında veri standardının geliştirilmesini hedeflemiş ve uluslararası işgücü göçü alanında verilerin toplanması, derlenmesi, sınıflandırılması ve yorumlanması konusunda stratejik ve politik karar vericilerin güvenilir veri tabanlarına olan ihtiyacının karşılanması hususunun önemini vurgulamıştır.


© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA